Người Nhện: Hết đường về nhà

Spiderman: No way home

17/12/2021R120

IMDB Rating

icon rating /10

Your Rating

5/5 - (2 votes)

Popularity

icon Popularity 235

“Spider-Man: No Way Home” sẽ tiếp nối sự kiện hấp dẫn ở phần phim trước khi danh tính của Peter Parker đã bị Mysterio (Jake Gyllenhaal) hé lộ cho cả thế giới

Đạo diễn:

Thời gian chiếu

19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 22h00

BHD

19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 22h00

19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 22h00

“Spider-Man: No Way Home” sẽ tiếp nối sự kiện hấp dẫn ở phần phim trước khi danh tính của Peter Parker đã bị Mysterio (Jake Gyllenhaal) hé lộ cho cả thế giới