Eternals – Chủng Tộc Bất Tử

Eternals

28/10/2021R120 phút

IMDB Rating

icon rating /10

Your Rating

5/5 - (12 votes)

Popularity

icon Popularity 344

Được dịch từ tiếng Anh-Eternals là một bộ phim siêu anh hùng sắp tới của Mỹ dựa trên chủng tộc cùng tên của Marvel Comics. Được sản xuất bởi Marvel Studios và phân phối bởi Walt Disney Studios Motion Pictures, đây được coi là bộ phim thứ 26 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Đạo diễn:

Thời gian chiếu

19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 22h00 8h30 9h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30

BHD

19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 22h00

19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 22h00 10h30 11h00

Được dịch từ tiếng Anh-Eternals là một bộ phim siêu anh hùng sắp tới của Mỹ dựa trên chủng tộc cùng tên của Marvel Comics. Được sản xuất bởi Marvel Studios và phân phối bởi Walt Disney Studios Motion Pictures, đây được coi là bộ phim thứ 26 trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel.