Bóng đè

Bong de

02/07/2021R120

IMDB Rating

icon rating /10

Your Rating

5/5 - (2 votes)

Popularity

icon Popularity 515

BÓNG ĐÈ – là phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác về hiện tượng bóng đè, đạo diễn bởi Lê Văn Kiệt – Hai Phượng. Chuyển đến một căn nhà cổ ở vùng quê, ba cha con Thành, Linh và Yến hy vọng về một cuộc sống mới. Nhưng chào đón họ là hàng…

Thời gian chiếu

19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 22h00

BHD

19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 22h00

19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 22h00

BÓNG ĐÈ – là phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác về hiện tượng bóng đè, đạo diễn bởi Lê Văn Kiệt – Hai Phượng. Chuyển đến một căn nhà cổ ở vùng quê, ba cha con Thành, Linh và Yến hy vọng về một cuộc sống mới. Nhưng chào đón họ là hàng loạt những hiện tượng kỳ dị ập đến mỗi khi chìm vào giấc ngủ … Giờ lành đã điểm, quỷ dữ thức giấc …